Loading the page...

Registrácia pre využívanie programu Online Tlmočník

Každý, kto chce využiť Online tlmočníka sa musí najprv registrovať. Prosím, tu dole vypíšte formulár. Po registrácii môžete kontaktovať tlmočníka.

Registrácia


Základné údaje
Adresa bydliska
Kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek otázok, námetov, podnetov na zlepšenie služby neváhajte kontaktovať Róberta Šarinu na e-maile robo.sarina@bezbarierovakomunikacia.sk, prípadne na telefónnom čísle 0907 735 129.