Loading the page...

Ukážky online tlmočenia


Online tlmočník pomáha riešiť dopravný priestupok                           

Online tlmočník pomáha nepočujúcemu s hľadaním bytu

Ako telefonovať cez Online tlmočníka