Loading the page...

Ukážky online tlmočenia


Online tlmočník pomáha riešiť dopravný priestupok                           

Online tlmočník pomáha nepočujúcemu s hľadaním bytu

Ako telefonovať cez Online tlmočníka

V prípade akýchkoľvek otázok, námetov, podnetov na zlepšenie služby neváhajte kontaktovať Róberta Šarinu na e-maile robo.sarina@bezbarierovakomunikacia.sk, prípadne na telefónnom čísle 0907 735 129.