Loading the page...

Ukážky online tlmočenia


Online tlmočník pomáha riešiť dopravný priestupok                           

Online tlmočník pomáha nepočujúcemu s hľadaním bytu

Ako telefonovať cez Online tlmočníka

V prípade akýchkoľvek otázok, námetov, podnetov na zlepšenie služby neváhajte kontaktovať Evu Mikolajczykovú na e-maile eva.mikolajczykova@nadaciapontis.sk, prípadne na telefónnom čísle 0917 429 981.