Loading the page...

Spracovanie osobných údajov


Súhlas so spracovaním osobných údajov v rámci programu Online tlmočník 

 

Dávam súhlas prevádzkovateľovi Nadácii Pontis a ňou povereným osobám, Nadačnému fondu Telekom a sprostredkovateľovi Touch4it na spracovanie mojich osobných údajov (meno, priezvisko, adresa, email, telefónne číslo a rok narodenia) za účelom využívania programu Online tlmočník po dobu max. 5 rokov od skončenia fungovania programu. Mám právo súhlas kedykoľvek písomne odvolať (Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava, 02/57108111, pontis@nadaciapontis.sk). Ďalšie práva: prístup k osobným údajom, vymazanie, obmedzenie spracúvania osobných údajov, namietať spracúvanie, prenosnosť osobných údajov a podať návrh na začatie konania na Úrade  na ochranu osobných údajov.

V prípade akýchkoľvek otázok, námetov, podnetov na zlepšenie služby neváhajte kontaktovať Róberta Šarinu na e-maile robo.sarina@bezbarierovakomunikacia.sk, prípadne na telefónnom čísle 0907 735 129.