Loading the page...

Ako používať online tlmočníka


Čo budete potrebovať k programu online tlmočenie?

 • Počítač, tablet alebo mobil s webkamerou
 • Kvalitné pripojenie na internet
 • Nainštalovaný program Skype                                                                          

 

Ako postupovať:

 1. Pridajte si do zoznamu kontaktov v programe Skype kontakt s názvom „onlinetlmocnik“
 2. Keď bude tlmočník prítomný online, potvrdí prijatie vašej žiadosti na Skype
 3. Ak budete chcieť využiť online tlmočenie, najprv mu napíšte cez Skype chat správu v znení „Dobrý deň, môžem vám zavolať?“ Vždy začínajte konverzáciu cez písomný rozhovor. Dôvod je, že tlmočník môže práve komunikovať s iným klientom a ak by ste mu zavolali, tak by ste ho mohli vyrušiť

Ak tlmočník práve komunikuje s iným klientom napíše vám správu v znení „Momentálne mám klienta, ozvem sa vám za 5 - 10 minút“.  Keď bude tlmočník voľný, napíše vám správu cez chat v znení „Teraz sa vám môžem venovať. Prosím, napíšte vaše meno a s akým problémom potrebujete pomôcť.“

Ak využívate program online tlmočník prvýkrát, uveďte cez chat aj vaše osobné údaje ako meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska, telefónne číslo, e-mailovú adresu a v akej veci potrebujete pomôcť.

Napíšte svoje údaje cez Skype, napríklad: Ján Kováč, 2.6.1995, Bajkalská 45, Bratislava, 0908 858 656, jan.kovac@gmail.com, Chcem kontaktovať zubára“

Ak ste už program pred tým využili, stačí, keď uvediete len meno a dôvod, v akej veci chcete zavolať.

Napríklad: „Ján Kováč, chcem kontaktovať zubára.“

Tlmočník vás následne vyzve cez chat, aby ste mu zavolali „Ďakujem, prosím zavolajte mi“. 

4. Potom, čo vás tlmočník vyzve, aby ste mu zavolali, prosím zavolajte mu cez Skype

5. Uskutočnite videochat, prípadne písomný chat/hovor s tlmočníkom cez Skype

Zoznam poradenstiev pre sluchovo postihnutých

Poskytovatelia sociálnych služieb v banskobystrickom samosprávnom kraji:

 • základné sociálne poradenstvo - základné - poskytovateľ: Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku, Banská Bystrica:

www.kcns.sk

​​e-mail: poradenstvo.bb@gmail.com

 

Poskytovatelia sociálnych služieb v bratislavskom samosprávnom kraji:

 • špecializované sociálne poradenstvo – poskytovateľ: Bratislavská asociácia sluchovo postihnutých, Bratislava

e-mail: m.ruckay@gmail.com

 

Poskytovatelia sociálnych služieb v nitrianskom samosprávnom kraji:

 • špecializované sociálne poradenstvo – poskytovateľ: Effeta – stredisko sv. Františka Saleského, Nitra: 

www.effeta.sk

e-mail: effeta@effeta.sk

 

Poskytovatelia sociálnych služieb v prešovskom samosprávnom kraji:

 • špecializované sociálne poradenstvo - poskytovateľ: Slovenská únia sluchovo postihnutých, Humenné

e-mail: suhohp@gmail.com

 

Poskytovatelia sociálnych služieb v trenčianskom samosprávnom kraji:

 • základné sociálne poradenstvo - poskytovateľ: Slovenský zväz sluchovo postihnutých v Trenčíne

e-mail: szsptn@inmail.sk

 

Poskytovatelia sociálnych služieb v trnavskom samosprávnom kraji:

 • špecializované sociálne poradenstvo - poskytovateľ: Poradensko-rehabilitačné centrum sluchovo postihnutých Trnavského kraja, Trnava

e-mail: poradenstvo.trnava@zoznam.sk

  

Poskytovatelia sociálnych služieb v žilinskom samosprávnom kraji:

 • špecializované sociálne poradenstvo - poskytovateľ: Krajské centrum Asociácie Nepočujúcich Slovenska, Žilina: 

www.kcanepsza.sk

e-mail: info@kcanepsza.sk

 

V prípade akýchkoľvek otázok, námetov, podnetov na zlepšenie služby neváhajte kontaktovať Róberta Šarinu na e-maile robo.sarina@bezbarierovakomunikacia.sk, prípadne na telefónnom čísle 0907 735 129.