Loading the page...

Kontakt


V prípade akýchkoľvek otázok, námetov, podnetov na zlepšenie služby neváhajte kontaktovať Evu Mikolajczykovú na e-maile eva.mikolajczykova@nadaciapontis.skprípadne na telefónnom čísle 0917 429 981.