Loading the page...

Kontakt


Registrácia pre využívanie programu Online Tlmočník

Každý, kto chce využiť Online tlmočníka sa musí najprv registrovať. Prosím, tu dole vypíšte formulár. Po registrácii môžete kontaktovať tlmočníka.

V prípade akýchkoľvek otázok, námetov, podnetov na zlepšenie služby neváhajte kontaktovať Evu Mikolajczykovú na e-maile eva.mikolajczykova@nadaciapontis.sk, prípadne na telefónnom čísle 0917 429 981.