Loading the page...

  • slidebg1

Online tlmočník


Ste na úrade, u lekára alebo potrebujete pomoc doma? Online tlmočník je pilotný projekt, ktorý zdarma pomáha ľuďom so sluchovým postihnutím.

S online tlmočníkom sa môžete spojiť každý pracovný deň od 8:00 do 18:00.“

 

Dostupnosť na zariadeniach

Použite počítač, mobil alebo tablet na komunikáciu

 

Jednoduché
 

Pozriete sa, ako môžete využiť pilotný projekt Online tlmočník

 
Inštalácia

Prostredníctvom Skypu sa spojíte s online tlmočníkom

Aktuálne


Fázy uvoľňovania ekonomiky a výnimky nosenia rúšok

22.4.2020

Nariadenia na Veľkú Noc

22.4.2020

Nové opatrenia vlády 30.3.2020

22.4.2020
 

Realizátor projektu

Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Pontis sa dlhodobo zameriava na podporu komunity Nepočujúcich na Slovensku. Online tlmočenie je pilotným projektom, ktorý má pomôcť v komunikácii medzi počujúcimi a nepočujúcimi. Veríme, že vďaka nemu uľahčíme život nepočujúcim v mnohých ich situáciách.

 

T-nadacny

Náš tím


Lucia Kotulová
Pozícia
Tlmočníčka
Lucia Novodomcová
Pozícia
Tlmočníčka
Katarína Vidová
Pozícia
Tlmočníčka
Michaela Márová
Pozícia
Tlmočníčka
Stanislav Morávek
Pozícia
Tlmočník
Erika Kúdelová
Pozícia
Tlmočníčka

T-nadacny
LOGO_SK_8

Touch4itLogo2

V prípade akýchkoľvek otázok, námetov, podnetov na zlepšenie služby neváhajte kontaktovať Evu Mikolajczykovú na e-maile eva.mikolajczykova@nadaciapontis.sk, prípadne na telefónnom čísle 0917 429 981.